'Hoe integer zijn integriteitsonderzoeken?'

De integriteit van integriteitsonderzoeken in de publieke sector staat ter discussie. De kritiek op integriteitsonderzoeken kan voor een belangrijk deel worden weggenomen door een onafhankelijke instantie bij het onderzoek te betrekken, een kader vast te stellen waaraan integriteitsonderzoeken moeten voldoen en door meer aandacht te hebben voor de positie van de onderzochte persoon. Leer verder:

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

 

 

Print Friendly and PDF ^