'Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod: overmoedig en overbodig'

Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod maakt het mogelijk om een bestuursverbod uit te spreken ten aanzien van de bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak tijdens of voorafgaand aan een faillissement kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de reeds bestaande instrumenten om bestuurders te controleren en zo nodig te sanctioneren. Is het bestuursverbod een zinvolle aanvulling hierop of is de minister te ver doorgeschoten in zijn plannen? Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheid tot het instellen van een rechtsmiddel tegen een bestuursverbod, alsmede het recht op schadevergoeding indien een bestuursverbod - achteraf bezien - ten onrechte is opgelegd.

Lees verder:

Het Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod: overmoedig en overbodig door N.H.G. Verschaeren in OSP nr. 5-6/2014 

Print Friendly and PDF ^