'Het verbod op Benchmarkmanipulatie; reparatie voor een transactie zonder rechtsgrond?'

In 2013 transigeert Rabobank inzake het LIBOR-schandaal voor een megabedrag, € 70 miljoen. Juist in een zaak met een dergelijk maatschappelijk en economisch belang is het belangrijk inzicht te verkrijgen ter zake welke strafbare gedragingen is getransigeerd. Deze bijdrage roept op tot meer transparantie van de zijde van het Openbaar Ministerie ter zake transacties, opdat de rechtseenheid en rechtsontwikkeling gewaarborgd kunnen worden. Wij komen tot deze oproep, na een nadere beschouwing van de ‘reparatie’ van het ogenschijnlijke gebrek aan rechtsgrond voor de transactie, bestaande uit de invoering van het verbod op het manipuleren van benchmarks.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^