Het strafproces draait om de procedurele waarheid | Ontwikkelingen rond de kwaliteit van het strafproces

De vraag naar het bewijs en naar de sanctie zijn de belangrijkste materiële vragen die de strafrechter te beantwoorden heeft. De waarheidsvinding houdt de toeschouwer het meest bezig: heeft ie het gedaan of niet? Het tweede anker van het strafproces is de procedure waarbinnen de strafrechter zoekt naar de waarheid. We moeten ons de vraag stellen of het vinden van de waarheid nog wel in alle gevallen op dezelfde wijze moet plaatsvinden en met dezelfde pretentie als nu. Die vragen kunnen niet gesteld worden voordat twee als majeur aangemerkte veranderingen van het laatste decennium zijn benoemd omdat daarmee bedoeld was ons stelsel van waarheidsvinding op betere leest te schoeien.  

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^