Het Nationale Politiekorps; Achtergronden, Controverses en Toekomstplannen

Politici, burgemeesters en politiechefs hebben zich jarenlang met hand en tand verzet tegen de vorming van een nationaal politiekorps. Maar gezien de grote problemen bij de aanpak van sociale onveiligheid, zware misdaad en terrorisme, bij de handhaving van de openbare orde, de ordening van het verkeer en de beheersing van crises, en bij het beheer van het politiewezen, voerden zij een verloren strijd. Het huidige kabinet heeft dan ook de knoop doorgehakt en resoluut gekozen vóór een nationaal korps. De grote vraag is natuurlijk of dit korps de problemen beter de baas zal kunnen dan het conglomeraat van korpsen dat wordt opgeheven. Om deze vraag te beantwoorden beproeft Fijnaut in Het nationale politiekorps de blauwdrukken van het beoogde korps op hun staatkundige gehalte en hun operationele waarde. Tevens belicht hij de achtergronden van deze revolutionaire ontwikkeling in de Nederlandse politiegeschiedenis en de hevige conflicten waarmee zij gepaard is gegaan. Auteur:  Fijnaut Pagina's: 536 bladzijden ISBN-13: 9789035132306 Prijs: € 39,95

Klik hier om het boek via Jongbloed te bestellen.

 

Print Friendly and PDF ^