'Het nadeel van specialiseren in strafzaken'

De verdediging in strafzaken heeft de laatste decennia een ontwikkeling doorgemaakt met als resultaat dat op dit moment voor elke verdachte de mogelijkheid van adequate en professionele rechtsbijstand voorhanden is, ook gefinancierd. Een belangrijke factor bij die ontwikkeling is geweest dat steeds meer advocaten zich hebben gespecialiseerd in het strafrecht waarbij de titel strafrechtspecialist binnen de advocatuur een beschermde titel is geworden. Bij de strafrechtspecialist mag enige basiskennis van het verbintenissenrecht worden verondersteld en hij zal ook (nog) ongeveer weten wat een onrechtmatige daad is, maar laat hem niet een civiele procedure voeren met termijnen voor het nemen van conclusies en het eventueel oproepen van derden in vrijwaring. Het gaat gegarandeerd ergens mis. De meeste ervaren strafrechtadvocaten en zeker de specialisten onder hen hebben al jaren geleden afscheid genomen van het civiele recht en kunnen dan ook hun vingers daar niet aan branden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^