'Het Europees Openbaar Ministerie tussen soevereiniteit en effectiviteit'

Het voorstel van de Europese Commissie voor oprichting van een Europees Openbaar Ministerie hinkt op twee gedachten. Het streven is de fraudebestrijding voortvarender te maken, maar tegelijk niet ten koste van nationale strafvorderlijke autonomie te laten gaan. Wanneer nationale strafrechtelijke gevoeligheden koste wat kost worden gespaard, kan slechts een papieren tijger worden opgericht. Dan is het beter om ofwel niets te doen, ofwel een krachtige instelling op te richten die daadwerkelijk strafrechtelijke bescherming biedt voor de financiële belangen van de EU.

Lees verder:

  • Het Europees Openbaar Ministerie tussen soevereiniteit en effectiviteit door W. Geelhoed in Nederlands tijdschrift voor Europees recht, Aflevering 2/3 2014
Print Friendly and PDF ^