'Het episodisch geheugen en getuigenverhoor. Wat weten politieverhoorders hiervan?'

Onderzoek naar wat verhoorspecialisten van de Nederlandse politie weten over het episodisch geheugen en over de factoren die van invloed zijn op de betrouwbaarheid van de verklaringen van ooggetuigen. Het kennisniveau van deze verhoorspecialisten bleek beneden de maat. Ook bleek dat in de opleiding onvoldoende aandacht wordt besteed aan deze aspecten. Welk effect dit gebrek aan kennis op de getuigenverhoren heeft is onbekend. De kwaliteit van die getuigenverhoren staat wel ter discussie. Lees verder:

  • Het episodisch geheugen en getuigenverhoor. Wat weten politieverhoorders hiervan? door G. Odinot, R. Boon, L. Wolters in Tijdschrift voor Criminologie 57e jrg., nr. 3, 2015

Dit artikel is enkel te raadplegen indien u bent geabonneerd op Tijdschrift voor Criminologie.

 

Print Friendly and PDF ^