'Het doel heiligt het middel? Over de noodzaak van uniforme criteria voor evaluatie van de effectiviteit en efficiency van de opsporing'

De uitspraak van het Hof van Justitie van de EU over de Dataretentierichtlijn heeft gevolgen gehad voor de Nederlandse rechtspleging gelet op de uitspraak van de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2015:2498). Die uitspraak heeft weer geleid tot een rapport van het Openbaar Ministerie over het belang van dataretentie voor de opsporing van zware criminaliteit. Dit rapport geeft eigenlijk argumenten om de bewaarplicht buiten werking te stellen. Er wordt te weinig onderzoek gedaan naar het belang van een specifieke onderzoeksmethode voor de strafvordering en welke mogelijke problemen dat voor de praktijk oplevert. Lees hier het volledige artikel:

 

 

Print Friendly and PDF ^