Het computersysteem rechtspersonen: blijft de faillissementsfraudeur vooralsnog onder de Radar?

In het FD wordt bericht dat het computersysteem belast met toezicht op rechtspersonen onvoldoende functioneert. Het computersysteem, Radar genaamd, moet voorkomen dat faillissementsfraudeurs ongestoord nieuwe rechtspersonen kunnen oprichten. Om dit te bewerkstelligen registreert Radar de dagelijkse mutaties in het systeem van de Kamer van Koophandel en koppelt dit aan andere overheidssystemen, zoals het bevolkingsregister, het Centraal Insolventieregister en een register Justitie waarin de strafbladen zijn opgenomen.  

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^