Het ambtshalve oproepen van getuigen in hoger beroep

Een interessante uitspraak is HR 3 juli 2018,ECLI:NL:HR:1055. Daarin oordeelde de Hoge Raad dat het hof niet ambtshalve had hoeven overgaan tot het oproepen van de twee aangeefsters van twee aan de verdachte verweten verkrachtingen, die in appel gevoegd waren, ondanks dat in eerste aanleg tweemaal een vrijspraak volgde.

De getuigen waren alleen bij de rechter-commissaris gehoord, waar zij bij hun belastende verklaringen beleven, maar niet door de rechtbank of het hof. In appel is daar kennelijk ook niet om gevraagd. Wellicht met het oog op jurisprudentie van het EHRM, die – kort gezegd – inhoudt dat de hogere rechter, als hij nog over de feiten mag oordelen, het bewijs zelf moet waarderen als in eerste aanleg een vrijspraak is gevolgd. 

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^