'Herziening van de wrakingsregeling'

De huidige wrakingsregeling roept het beeld op van ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’. Volgens velen moet er een externe wrakingskamer komen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een horizontale en een verticale variant. In de laatste variant wordt de beslissing genomen door een hoger gerecht. In deze bijdrage wordt geopteerd voor een (overwegend) verticale variant, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het bestaande systeem van rechtsmiddelen. Dit is goed voor aanvaardbaarheid van de beslissing en er worden via jurisprudentie ook kaders aangereikt. Het is ook in logistiek opzicht gunstig.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^