Hertoghs BTW jamsessie: 'Weigering van aftrek van BTW bij fraude'

Jan Sanders (Gerechtshof Den Haag), Toon de Ruiter (btw adviseur) en Roelof Vos (Hertoghs advocaten-belastingkundigen) behandelen tijdens de BTW jamsessie op 4 februari a.s. het onderwerp 'Weigering van aftrek van btw bij fraude'. Aanleiding hiervoor is het arrest van het Hof van Justitie van 18 december 2014 in de btw zaken 'Italmoda', 'Turbu.com BV' en TMP. Hierbij zal ook de ontvankelijkheid van de Hoge Raad bij het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie aan de orde komen.  

Aanmelden voor deze btw jamsessie kan via deze link.

Print Friendly and PDF ^