Handhavingsbeleid van de Kansspelautoriteit

Op 1 april 2012 is de nieuwe Kansspelautoriteit (KSA) van start gegaan.
De taak van de KSA is zorg te dragen voor een goed gereguleerd en betrouwbaar aanbod van kansspelen, waaraan consumenten veilig en verantwoord kunnen deelnemen.

De KSA verstrekt vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, houdt toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving en de vergunningen, ziet toe op de afdracht van kansspelopbrengsten, bestrijdt illegale kansspelpraktijken en het sanctioneert overtredingen. Daarnaast behoort het bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving tot het takenpakket en geeft de autoriteit voorlichting aan burgers, overheden, bedrijven en organisaties.

Inmiddels is de daadwerkelijke handhaving door de KSA begonnen.

Voor meer informatie over de taken, de bevoegdheden en het werkterrein van de kansspelautorteit wordt verwezen naar het Activiteitenplan 2012-2013 van de Kansspelautoriteit.

Print Friendly and PDF ^