Handhaving door en voor gemeenten: een juridische handleiding voor de

Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. In dit kader heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een juridische handleiding opgesteld, die aandacht besteed aan de diverse aspecten van handhaving, zoals het handhavingsbeleid en prioritering, de beginselplicht tot handhaven, de (on)mogelijkheden om te gedogen, de herstel- en bestraffende sancties (de bestuurlijke boete) en de invordering en executie.

Print Friendly and PDF ^