Handboek Toezicht

Toezicht is een belangrijk onderwerp in de praktijk en de wetenschap. De rol van inspecties en autoriteiten krijgt veel publieke en politieke aandacht, vooral naar aanleiding van incidenten en ongelukken. De verwachtingen van inspecties en autoriteiten zijn hoog. De mogelijkheden van de inspecties en autoriteiten zijn per definitie beperkt. Het toezicht bevindt zich in een gespannen situatie tussen verwachtingen en mogelijkheden. Afzonderlijke inspecties en autoriteiten hebben een eigen geschiedenis, bevoegdheden en taken. De verschillen zijn net zo groot als de overeenkomsten. Kennis over de organisatie en het functioneren van deze inspecties en autoriteiten is van cruciaal belang voor de inhoud en kwaliteit van het publieke debat over toezicht in het algemeen en de afzonderlijke inspecties en autoriteiten in het bijzonder. Handboek Toezicht beschrijft en analyseert naast algemene beschouwingen ook verschillende aspecten van toezicht, afzonderlijke inspecties en autoriteiten. In dit handboek zijn de volgende marktautoriteiten en rijksinspecties opgenomen: de Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Agentschap Telecom, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Sociale Zaken, het Staatstoezicht op de Mijnen en de Inspectie Jeugdzorg.

Praktische Informatie

Redacteur: dr. ing. Ferdinand Mertens, prof. mr. Erwin Muller, prof. dr. Heinrich Winter. Druk 1 ISBN 9789013132755 Aantal pagina's 612 Prijs € 65,00

Klik hier om het boek te bestellen via Kluwer.
Print Friendly and PDF ^