Handboek Fiscaal procesrecht

Het voeren van een fiscale procedure vraagt niet alleen een grondige kennis van het materiële recht, maar ook van het fiscale procesrecht. Dat geldt niet alleen voor de belastingadviseur of de advocaat, maar ook voor zijn tegenpartij, de inspecteur van de Belastingdienst of de ambtenaar van gemeente of waterschap, die met het voeren van de procedure is belast.

Deze vijfde druk van het handboek Fiscaal procesrecht van Meyjes geeft een systematische behandeling van het verloop van de fiscale procedure, zowel in feitelijke aanleg bij de rechtbank en het gerechtshof als in cassatie. Verder komt het bewijsrecht uitvoerig aan de orde. Het boek beschrijft en becommentarieert de actuele stand van zaken en bevat veel verwijzingen naar jurisprudentie en literatuur. Door de wijze waarop de stof wordt behandeld, heeft dit handboek sedert zijn verschijnen in 1964 een vooraanstaande plaats in de fiscale wereld verworven. De opzet die Meyjes destijds aan dit handboek heeft gegeven, is door de bewerkers zoveel mogelijk gehandhaafd.

Auteur: mr. Nicoline Bergman, dr. Robert-Jan Koopman
Druk: 5
ISBN: 9789013067965
Verschijningsdatum: 29 september 2014
Aantal pagina's: 392
Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^