Hacker veroordeeld tot gevangenisstraf

De rechtbank in Rotterdam heeft vandaag een 19-jarige man uit Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 maanden waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Aan het voorwaardelijke gedeelte zijn strenge voorwaarden verbonden waaraan hij zich gedurende drie jaren moet houden. Daarnaast krijgt hij een taakstraf opgelegd van 120 uur. Ook is hij veroordeeld tot 107 dagen (onvoorwaardelijke) jeugddetentie.
De rechtbank acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan het inbreken (hacken) op ongeveer 2000 computers. De man heeft daarbij een groot aantal digitale bestanden gestolen. Daaronder bevond zich onder meer een gestolen examen Frans 2013. Dat examen heeft hij op internet geplaatst. Mede hierdoor is de examenfraude bij de Ibn Ghaldounschool aan het licht gekomen.
Daarnaast had hij afbeeldingen en films in zijn bezit waarop kinderporno te zien was. Ook heeft hij zich schuldig gemaakt aan het bespieden van anderen door middel van het hacken van een webcam.
Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de man tijdens een gedeelte van de feiten die hij heeft gepleegd minderjarig was. Daarnaast heeft de rechtbank rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man.
De officier van justitie had naast een gevangenisstraf ook TBS met voorwaarden geëist. Die maatregel acht de rechtbank niet nodig gelet op de aard van de feiten en de persoon van de verdachte. Aan de voorwaarden waarom het gaat kan door de reclassering ook buiten het kader van een TBS invulling worden gegeven. De man moet onder meer meewerken aan een behandeltraject en mag computers alleen gebruiken voor zijn school of studie.
Print Friendly and PDF ^