Gevangenisstraffen tot 2,5 jaar geëist tegen twee voormalig bestuurders HDI

Het Openbaar Ministerie heeft op 19 maart in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen van 2,5 jaar geëist tegen twee voormalig bestuurders van HDI-Gerling. Het OM verwijt hen verduistering, valsheid in geschrift en één van de bestuurders en zijn bedrijf ook corruptie. “Alles was geoorloofd om meer geld te verkrijgen” ze de officier op zitting: “Verdachten hebben zich lange tijd onaantastbaar gewaand en hebben zich de tegoeden van HDI toegeëigend alsof het hun eigen vermogen was.”

Het onderzoek door de FIOD naar de vermoedelijke fraude door verdachten bij HDI startte naar aanleiding van een aangifte door het nieuwe bestuur van HDI in 2013. Eén van de verdachten was binnen HDI verantwoordelijk voor de financiën en tevens lid van de Raad van bestuur. Van 2006 tot zijn ontslag in 2013 was hij voorzitter van de raad van bestuur. In die positie van CFO had hij vrijwel onbeperkte beschikkingsmacht over de financiën van HDI. De andere verdachte was lid van de Raad van bestuur van 2005 tot 2012. Hij hield zich vooral bezig met verzekeringsportefeuilles en de verbetering van de automatisering van HDI. Daarnaast had hij vooral veel belangstelling voor de zaken op Aruba.

De periode dat deze twee verdachten (met nog een derde verdachte wiens zaak is aangehouden door de rechtbank) de leiding hadden binnen HDI heeft desastreuse gevolgen gehad voor de onderneming, zei de officier op zitting: “HDI heeft de financiële schade die zij door hun frauduleus handelen hebben toegebracht, begroot op een bedrag van rond de EURO 25 miljoen. Verdachten hebben zich lange tijd onaantastbaar gewaand en hebben zich de tegoeden van HDI toegeëigend alsof het hun eigen vermogen was.” De CFO kocht voor ruim 3.000.000 euro een villa in Santa Ponsa op Mallorca. Hij liet HDI betalen. Hij liet ook met geld van HDI onder valse voorwendselen een villa aanschaffen voor de derde verdachte op Aruba. De andere verdachte bestuurder die op zitting stond kocht met de derde verdachte via een verhullende structuur voor 1 Arubaanse gulden een zogenaamd waardeloze verzekeringsportefeuille van HDI op Aruba. In werkelijkheid ging het om een verzekeringsportefeuille die vele miljoenen waard was. Ook ontving hij via zijn bedrijf Detoma voor enkele tonnen steekpenningen van klanten van de verzekeraar. Hij heeft dit nooit aan zijn werkgever verteld.

Passende straffen

“Verdachten hebben flagrant misbruik gemaakt van hun functie en vertrouwenspositie binnen HDI” zei de officier op zitting: “Wanneer gekeken wordt naar de ernst van de feiten dan valt op dat alle aan de verdachten verweten gedragingen ingegeven zijn door geldzucht. Geen van de verdachten lijkt het een probleem te vinden dat wettelijke en morele beletselen aanwezig zijn om hun drang naar meer geld te bevredigen.” De CFO was van oordeel dat hij, gezien zijn inspanningen voor HDI, zichzelf - zonder overleg met of instemming van de andere directieleden - bonussen kon uitkeren. Dat moest dan wel in het geheim gebeuren want anders zou iedereen dat willen, stelde de officier: “Het is – welke bedrijfscultuur er ook moge heersen – op zijn minst opmerkelijk dat een bestuurder, zelfs in een latere fase voorzitter van de raad van bestuur, zich op zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel laat betrappen.” Ook de andere bestuurder geeft blijk van hetzelfde gebrek aan moreel inzicht. Zo mailt hij aan de derde verdachte in juni 2007: ‘12.500 van 25.000 al dit jaar ipv volgend jaar…ronduit belachelijk…die 25.000 was ter compensatie voor belachelijk lage bonus van vorig jaar’ en ‘zo kom je dan inderdaad aan 198.000 en heb je voor dit jaar oplossing en volgens jaar nog groter probleem want structureel is er geen shit geregeld. Ergo meepakken wat je mee kunt pakken en zonodig wegwezen’.

“En dat is precies wat verdachten hebben gedaan” stelde de officier op zitting. En dat is waarom het OM gevangenisstraffen van 2,5 jaar passend vindt. Tegen het bedrijf Detoma van één van de bestuurders, dat is gebruikt voor de verweten fraude, eiste het OM een geldboete van ruim 130.000 euro. Op zitting eiste het OM ook dat de verdachten 1.000.000 schadevergoeding bij wijze van voorschot op de uitkomst in een civiele procedure, betalen aan hun voormalig werkgever HDI. Vanmiddag en morgen gaat de zitting verder.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^