Gevangenisstraffen geëist voor afvalfraude

Het Openbaar Ministerie heeft op 21 november gevangenisstraffen tot 15 maanden geëist tegen drie leidinggevenden van inmiddels failliete afvalbedrijven voor fraude met tientallen containers met gemengd (huishoudelijk) afval, die zij volgens het OM in strijd met de Europese regels voor afvaltransporten (EVOA) naar China exporteerden: “Het gaat hier niet om nette zakenmensen die volgens de regels de kost proberen te verdienen. De verdachten hebben opzettelijk de regels voor overbrengen van afvalstoffen met voeten getreden om geld te verdienen. Ze hebben zich niets gelegen laten liggen aan de bescherming van het milieu zoals door de regels voor overbrenging van afvalwordt beoogd. Dat is ernstig,” zei de officier op zitting.

Een juiste wijze van verwerking van afval staat of valt met naleving van administratieve verplichtingen (EVOA, begeleidingsformulieren) die inzichtelijk maken wat er met het afval gebeurt. Zonder deze transparantie is de kans groot dat afval belandt waar we dat niet willen uit het oogpunt van gezondheid, milieu en eerlijke concurrentie. De drie leidinggevenden werkten voor de gefailleerde rechtspersonen Van Puijfelik BV,  European Fibre Supplies BV en Leparo BV uit Breda, die allen onder VP Holding BV vielen. Uit onderzoek door de opsporingsdienst ILT-IOD blijkt dat onder leiding van de drie mannen tientallen containers met huishoudelijk afval, dan wel containers met een mengsel van oud-papier en huishoudelijk afval vanuit Groot-Brittanië zijn geïmporteerd. Dat zou zijn geïmporteerd onder de valse noemer ‘oud papier’, of de verdachten gaven een verkeerde voorstelling van zaken aan de bevoegde autoriteiten voor het verkrijgen van de benodigde toestemming voor de import uit Engeland van het (huishoudelijk) afval. Zij gaven bijvoorbeeld aan dat het gemengde (huishoudelijke) afval bij één van hun bedrijven gesorteerd zou worden op soort en kwaliteit en daarna zouden zij de deelstromen doorverkopen als grondstof. De sortering lijkt in het geheel niet hebben plaatsgevonden, het bedrijfwas daartoe ook niet toegerust.  Een groot deel van dat afval is daarnaovergebracht onder de noemer van ‘oud papier’ naar China. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat stelselmatig het gewicht van het afval op facturen was opgehoogd, waardoor te veel bij de afnemers in rekening gebracht werd. Zo werden extra inkomsten gegenereerd. Het OM ziet dat als valsheid in geschrift.

De Chinese autoriteiten hebben op verzoek van het Nederlandse OM een zending van 30 containers afkomstig van de bedrijven onderzocht. De containers zijn vervolgens teruggestuurd naar Nederland omdat ze niet voldeden aan importregels van China “De Chinese constateringen logen er niet om en hebben daar tot grote verontwaardiging geleid. China heeft de ontvangers van een eerdere partij vervolgd en veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen, te weten zeven en tien jaar,” zei de officier op zitting. China heeft kort na deze constateringen de zogenaamde Green Fence Policy ingesteld waardoor er een tijd lang bijna 100 procent controles hebben plaatsgevonden op containers vanuit Europa en Amerika.

Doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend

“De vandaag terechtstaande personen gaven leiding aan de rechtspersonen en hadden maar één doel voor ogen; namelijk met afval geld verdienen ongeacht of aan de EVOA regelgeving werd voldaan” zei de officier van justitieop zitting: “Zij wisten en behoorden te weten dat de regelgeving die strekt ter bescherming van het milieu met voeten werd getreden. Uit het ingestelde onderzoek bleekzowel in Nederland als in China dat in de uitgevoerde containers achter de deur balen met mooi schoon oud papier werden geplaatst en verderop in de container - buiten het zicht van eventuele inspecties – troep”. De officier noemde het enstige feiten: “Alle verdachten kunnen gezien worden als professionele spelers op de internationale afvalmarkt. Ze horen de regels te kennen, het belang te onderschrijven en ze na te volgen” zei de officier.

Europese lidstaten zijn verplicht om inbreuken op de Europese regels voor afvaltransportendoeltreffend, evenredig en afschrikkend te sanctioneren. Tegen de manager die de contacten met Azië onderhield eiste de officier 9 maanden gevangenisstraf. Tegen de man die de heftruckchauffeurs aanstuurde bij het laden en lossen eiste het OM 6 maanden gevangenisstraf. De zakelijk en commercieel leidinggevende van de BV’s hoorde 15 maanden gevangenisstraf tegen zich eisen.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^