Gevangenisstraf geëist tegen apotheker

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor de rechtbank in Rotterdam een gevangenisstraf van 18 maanden én een voorwaardelijk beroepsverbod geëist tegen een 40-jarige man uit Bergen op Zoom. De voormalig apotheker uit Nijmegen heeft volgens het OM door het indienen van valse declaraties voor onverzekerde vreemdelingen het Zorginstituut Nederland (ZIN) voor tonnen opgelicht.

Uit onderzoek door de Inspectie SZW blijkt dat de apotheker stelselmatig veel meer dure aidsmedicijnen (Atripla) voor onverzekerde vreemdelingen bij ZIN declareerde, dan hij werkelijk aan cliënten heeft verstrekt. De fraude kwam aan het licht doordat de apotheker bij ZIN opviel door zijn declaratiegedrag.  Uit onderzoek door ISZW bleek dat hij minder aidsmedicijnen inkocht bij de leverancier dan hij declareerde. Hij heeft ongeveer 150 valse declaraties voor het aidsmedicijn ingediend in de periode 2013 tot mei 2015. Er is zo voor circa € 900.000 ten onrechte gedeclareerd. Hiervan is circa € 750.000 daadwerkelijk aan hem uitgekeerd.

Het Openbaar Ministerie vindt het  een buitengewoon ernstige zaak. Niet alleen vanwege de omvang, maar ook omdat de verdachte misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat in hem –als zorgverlener voor onverzekerde vreemdelingen- was gesteld: “De integriteit van de apothekers dient smetteloos te zijn. En daar wordt ook vanuit gegaan. Het is schokkend te constateren dat wordt geknoeid met zorggeld voor zo’n kwetsbare groep. Daar komt nog bij dat de verdachte zich ervan bewust was dat onverzekerde vreemdelingen - anders dan wel verzekerde personen - de fraude niet kunnen ontdekken.” En dat deed verdachte alleen voor eigen gewin, zei de officier van justitie op zitting: “De kranten staan er vol van: de zorgkosten lopen op en de kwaliteit van zorg staat mede daardoor onder druk. Extra schokkend is het dan als een zorgverlener –buiten zijn legale inkomen om- een greep doet in de zorgpot.” De verdachte heeft de fraude bekend en heeft de schade terugbetaald aan ZIN. Dat heeft de officier van justitie in haar strafeis meegewogen. Ze vindt een gevangenisstraf van 18 maanden passend.  Daarnaast eist de officier een voorwaardelijke ontzetting uit het beroep van apotheker voor de duur van 5 jaar en een proeftijd van 2 jaar. Ze acht dit passend, omdat verdachte misbruik heeft gemaaktvan het in hem gesteld vertrouwen, als zorgverlener.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.


Bron: OM
 

Print Friendly and PDF ^