Gevangenisstraf en werkstraf voor bijstandsfraude

Een 63-jarig echtpaar uit Wijchen is door de rechtbank Gelderland veroordeeld voor valsheid in geschrift en bijstandsfraude. De man, die niet bij het onderzoek ter terechtzitting aanwezig was, krijgt een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden. Aan de vrouw is een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd.

Bijstand

De rechtbank acht bewezen dat de man, die inmiddels van de vrouw is gescheiden en geen vaste woon- en verblijf in Nederland meer heeft, heeft verzwegen dat hij eigenaar was van woningen en bouwgrond in Turkije, in totaal getaxeerd op een marktwaarde van € 228.698,00 en dat hij maandelijks in Turkije een pensioenuitkering ontving. De man en de vrouw hebben jarenlang een bijstandsuitkering ontvangen die niet zou zijn verstrekt indien zij dit vermogen en inkomen aan de Sociale Dienst hadden gemeld. Het totale bedrag van ruim 2 ton aan ten onrechte verstrekte bijstand wordt door de gemeente van zowel van de man als de vrouw teruggevorderd.

Valsheid in geschrifte

Het verweer van de vrouw dat zij niet wist van het onroerend goed dat haar echtgenoot bezat in Turkije en de door haar echtgenoot in Turkije genoten pensioenuitkering heeft de rechtbank verworpen. De vrouw heeft de voor de Sociale Dienst bestemde formulieren, waarop over dit vermogen en inkomen niet stond vermeld, zonder voorbehoud (mede) ondertekend. Aangezien de vrouw heeft verklaard dat zij haar man naar bezit heeft gevraagd en dat hij daarop geen antwoord wilde geven, heeft zij door haar handelwijze de aanmerkelijke kans aanvaard dat deze formulieren onjuistheden bevatten.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^