Gelden dezelfde motiveringseisen voor roekeloosheid en grove schuld?

De strafkamer van de Hoge Raad ziet streng toe op de motivering van opzet. De Hoge Raad neemt nu ook het leerstuk van roekeloosheid onder de loep zoals wij dit bijvoorbeeld kennen in de Wegenverkeerswet. De vraag is of de strenge motiveringseisen voor ‘roekeloosheid’ ook (zouden moeten) gelden voor de grove schuld zoals wij dit kennen in het fiscale recht.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^