Geen vervolging Burger Partij Amersfoort

Uit het onderzoek naar het vermoeden van fraude met fractiegelden door de Burger Partij Amersfoort is onvoldoende bewijs naar voren gekomen om tot vervolging over te gaan. Het Openbaar Ministerie Utrecht heeft dan ook het onderzoek gesloten en besloten geen verdere vervolging in te stellen. In maart 2011 deed de burgemeester van Amersfoort aangifte tegen de partij. Het vermoeden was dat gelden die bestemd waren voor ondersteuning van de raadsfractie en niet voor de partijkas, op een verkeerde manier waren aangewend. De fractie betaalde facturen aan twee bedrijven, die op hun beurt weer schenkingen deden aan de partij.

In het onderzoek zijn de administraties van de betrokken bedrijven en van de partij in beslag genomen en onderzocht. Daarnaast zijn betrokkenen gehoord. Hoewel met dit onderzoek niet alle vragen zijn beantwoord, heeft het onvoldoende bewijs voor een strafbaar feit opgeleverd. De transacties zijn vastgelegd in facturen en ook hebben de bedrijven diensten geleverd aan de partij. Al met al komt de officier niet tot een verdenking tegen een der betrokkenen en is er geen andere beslissing mogelijk dan geen verdere vervolging naar deze zaak in te stellen.

Tegelijkertijd is de aangifte van de fractievoorzitter van de Burger Partij Amersfoort tegen twee personen, die de mogelijke fraude hadden gemeld, geseponeerd.

Bron: Openbaar Ministerie

Print Friendly and PDF ^