Geen loondoorbetaling financieel directeur Laurentius

De Bredase woningbouwvereniging Laurentius hoeft aan haar voormalig directeur financiën en vastgoedprojecten geen loon door te betalen. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. Laurentius had de directeur op 23 oktober jl. op staande voet ontslagen, na verklaringen van vijf medewerkers dat hij zijn positie had misbruikt om een onderzoek naar de financiële gang van zaken bij de woningbouwcorporatie te frustreren.

Misbruik positie

Volgens Laurentius zou de directeur medewerkers onder druk hebben gezet om bepaalde zaken wel of juist niet te verklaren tegenover de forensisch onderzoekers. De rechter is van oordeel dat de handelwijze van de directeur, zoals die blijkt uit de verklaringen van medewerkers, zo ernstig is dat Laurentius voldoende reden had om hem op staande voet te ontslaan. De rechter ziet geen aanleiding om aan de geloofwaardigheid van de verklaringen te twijfelen.

Integriteitsonderzoek

Ook is de rechter van oordeel dat Laurentius voortvarend genoeg heeft gehandeld naar aanleiding van de signalen van medewerkers en forensisch onderzoekers. De woningbouwvereniging had eind september een integriteitsonderzoek ingesteld. Enkele dagen nadat de resultaten daarvan beschikbaar kwamen heeft zij de directeur het ontslag aangezegd. Laurentius heeft de directeur, die op dat moment in het buitenland op vakantie was, niet eerst gehoord over het voorgenomen ontslag. Dat maakt het ontslag volgens de rechter echter niet ongeldig.

Zware maatregel

De rechter volgt de directeur ook niet in zijn stelling dat het ontslag op staande voet een te zware maatregel is gezien zijn leeftijd, het feit dat hij 31 jaar goed heeft gefunctioneerd, zijn slechte arbeidsmarktpositie en de financiële gevolgen van het ontslag. De directeur had een grote verantwoordelijkheid en zijn handelwijze rechtvaardigt het ontslag op staande voet, aldus de rechter.

Fraude en oplichting

Woningbouwvereniging Laurentius is onder toezicht gesteld in verband met haar slechte financiële situatie. In mei van dit jaar werd haar algemeen directeur aangehouden op verdenking van onder meer fraude en oplichting. In september schorste Laurentius de directeur financiën en vastgoedprojecten en de directeur klant en markt, en gaf zij opdracht tot een integriteitsonderzoek.  De rechter hief de schorsing van de beide onderdirecteuren weer op (zie LJN BX9810). Vlak daarna werden de resultaten van het integriteitsonderzoek bekend, en ontsloeg Laurentius de directeur financiën en vastgoedprojecten op staande voet. De directeur vorderde bij de rechter doorbetaling van zijn salaris van ruim 10.000 euro per maand.

 

  • Sector kanton Rechtbank Breda 17 december 2012, LJN BY6372

Print Friendly and PDF ^