'Geen informatiebeschikking in de bezwaarfase'

Sinds 1 juli 2011 heeft de inspecteur de mogelijkheid om - in geval van schending van de informatieplicht van art. 47 AWR - een informatiebeschikking ex art. 52a AWR vast te stellen om de bewijsrechtelijke sanctie van de omkering en verzwaring van de bewijslast te bewerkstelligen. Hoewel uit de parlementaire geschiedenis valt af te leiden dat een informatiebeschikking enkel mogelijk is in de aanslagfase, komt het regelmatig voor dat inspecteurs pas in de daarop volgende bezwaarfase een informatiebeschikking vaststellen. De vraag is echter of dat in de bezwaarfase nog wel mogelijk is.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^