'Gecontroleerde aflevering van criminele inlichtingen'

Er is veel te doen over invallen door de politie op basis van informatie die wordt aangeduid als ‘anonieme informatie’. De politie zou steeds vaker panden binnenvallen en doorzoeken op basis van onvoldoende (geverifieerde) anonieme informatie, hetgeen een steeds verdergaande oprekking van wettelijk genormeerde bevoegdheden met zich mee zou brengen.Dit bestrijden wij in zoverre dat de ene anonieme informatie de andere niet is. We bedoelen hiermee dat het karakter van de verschillende soorten anonieme informatie aanzienlijke verschillen vertoont. Dit wordt niet altijd onderkend. De stelling dat informatie kritisch bekeken zou moeten worden voordat erop geacteerd wordt, onderschrijven wij overigens van harte.

Print Friendly and PDF ^