Frauderegisters van verzekeraars: Makkelijker erin dan eruit

Verzekeraars en andere financiële dienstverleners houden frauderegisters bij, waarin (rechts)personen worden geregistreerd als de financiële dienstverlener van oordeel is dat deze (rechts)personen frauduleuze handelingen hebben verricht. Dit kan vaak al na een op het oog relatief onschuldige gebeurtenis, zoals het verzwijgen van relevante feiten bij het afsluiten van een verzekering. De registers kunnen zowel interne (incidenten)registers als externe (verwijzings)registers zijn. Na opname van de gegevens van betrokkenen in de registers ondervinden geregistreerden veel problemen bij het afnemen van nieuwe financiële diensten, zoals het afsluiten van een nieuwe verzekering. Het valt voor de (rechts)personen die geregistreerd staan vaak niet mee om de financiële dienstverlener er van te overtuigen hun gegevens uit de frauderegisters te verwijderen. Regelmatig moet de rechter er aan te pas komen om de financiële dienstverlener te veroordelen om de gegevens van personen uit de frauderegisters te verwijderen. Dit gebeurt meestal in kort geding nu betrokkenen er belang bij hebben dat hun gegevens op korte termijn uit de frauderegisters worden verwijderd. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^