Fraudebedrag zorgdeclaraties gedaald

In 2015 is voor 11,1 miljoen euro gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Dat bedrag ligt flink lager dan in het jaar ervoor (18,7 miljoen euro), maar is nog altijd hoger dan de fraudebedragen in 2013 (9,4 miljoen euro) en 2012 (6 miljoen euro). Het aantal fraudezaken bleef vorig jaar min of meer gelijk aan dat van 2014 (227), terwijl het gemiddelde fraudebedrag per zaak  –  ruim 48.000 euro  – lager uitviel.

Dat blijkt uit de jaarlijkse fraude-inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), die woensdag is gepubliceerd. Zorgverzekeraars voerden vorig jaar 1045 fraudeonderzoeken uit, waarbij voor 20 miljoen euro aan onregelmatigheden in de declaraties is ontdekt. Naast de 11,1 miljoen euro aan frauduleuze declaraties, kon in 196 zaken (5 miljoen euro) fraude niet worden bewezen, maar bleef het vermoeden van fraude na onderzoek wel bestaan bij de zorgverzekeraars. In de overige gevallen bleek het achteraf te gaan om administratieve fouten door zorgaanbieders of verzekerden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^