Evenredigheid van boetes bij recidive: geen automatische verhoging van boetes

Op 9 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan voor de bestuurlijke boetepraktijk. In die uitspraak heeft de Afdeling bepaald dat een boete bij recidive kan worden gematigd óók als de wet of regeling het bestuursorgaan verplichten tot verdubbeling van de boete in zo’n geval. Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^