Extra controle visverwerkende bedrijven

Bedrijven in de visproductieketen kunnen komend jaar rekenen op extra controles door de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Dat schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. In 2014 heeft de NVWA de hele visproductieketen beoordeeld (399 bedrijven).

Minister Edith Schippers: “De resultaten zijn onacceptabel. Er is niet meteen sprake van bedreigingen voor de volksgezondheid maar de bedrijfstak moet echt verbeteren. Daar wordt dit jaar intensiever op gecontroleerd en daarvoor zijn extra inspecteurs aangenomen”.

Afwijkingen herstellen

De bedrijven worden op grond van de inspectie resultaten ingedeeld in een kleur (wit = geen recente gegevens bekend, rood = harde maatregelen nodig, oranje = op onderdelen verbeteringen nodig, groen = naleving in orde).

Momenteel zijn 174 (44%) van de bedrijven ingedeeld in de categorie ‘groen’, 217 (55%) van de bedrijven in de categorie ‘oranje’. In de categorie ‘oranje’ zitten alle bedrijven waar afwijkingen zijn geconstateerd. Dit betekent niet dat deze afwijkingen direct een gevaar voor de volksgezondheid met zich meebrengen en/of dat dit structurele afwijkingen zijn. Maar de afwijkingen moeten wel hersteld worden.

59 bedrijven die in de categorie ‘oranje’ zitten (15%) krijgen extra inspecties omdat er sprake is van meerdere afwijkingen en/of afwijkingen die na langere tijd nog niet hersteld zijn.

Ook is er één bedrijf dat nu in de categorie ‘rood’ valt. Bij dit laatste bedrijf loopt momenteel een intensief traject waarbij de NVWA het bedrijf in korte tijd herhaaldelijk (wekelijks) inspecteert en maatregelen zoals bestuurlijke boetes neemt om ervoor te zorgen dat het bedrijf ofwel voldoende gaat naleven of dat andere stringente maatregelen nodig zijn, zoals het definitief intrekken van de erkenning.

Bij ernstige tekortkomingen die een gevaar voor de volksgezondheid vormen, kan de NVWA direct ingrijpen, bijvoorbeeld door het productieproces stil te leggen.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^