'Europese gegevensuitwisseling in strafzaken anders bekeken'

In deze bijdrage staat de rechterlijke toetsing en de bescherming van de positie van de burger bij het grensoverschrijdend uitwisselen van gegevens in strafzaken centraal. De bijdrage is onder verdeeld in drie ‘momenten’ van gegevensuitwisseling waarin de rechtsbescherming van de burger een rechterlijke toetsing al dan niet noodzakelijk maakt. Het eerste moment is dat waarop gegevens worden verzameld en bewaard. Een tweede moment dat vragen oproept naar de rechtspositie van de burger is het grensoverschrijdend uitwisselen van gegevens en het gebruik daarvan als bewijs in een strafprocedure in de verzoekende staat. Als derde moment wordt de schijnwerper op de samenwerking in strafzaken met derde staten gericht. Tot slot worden de meest relevante aanbevelingen ter verbetering van de rechtspositie van de burger in Europese gegevensuitwisseling besproken. Lees verder:

 

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op het NJB.

 

Print Friendly and PDF ^