Europese Commissie kondigt inbreukprocedure aan tegen o.a. Nederland i.v.m. niet volledig omzetten van Slachtofferrichtlijn

De Commissie heeft besloten België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Slowakije met redenen omklede adviezen te sturen om hen aan te sporen de EU-regels inzake de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (EU-richtlijn slachtofferrechten, Richtlijn 2012/29/EU) volledig uit te voeren.

De richtlijn is van toepassing op de slachtoffers van alle strafbare feiten, ongeacht hun nationaliteit en ongeacht waar in de EU het strafbare feit plaatsvindt. De regels geven slachtoffers duidelijke rechten op toegang tot informatie, deelname aan strafprocedures en aan hun behoeften aangepaste ondersteuning en bescherming. Zij waarborgen tevens dat kwetsbare slachtoffers aanvullende bescherming kunnen krijgen tijdens strafprocedures.

In oktober 2012 zijn de lidstaten overeengekomen deze regels uiterlijk op 16 november 2015 in nationaal recht om te zetten. Uit de evaluatie van de Commissie blijkt dat de 13 genoemde lidstaten de EU-regels onvolledig hebben omgezet.

De betrokken lidstaten hebben nu twee maanden de tijd om passende maatregelen te nemen. Doen zij dit niet, dan kan de Commissie de zaken voorleggen aan het Hof van Justitie van de EU.

Bron: Europese Commissie

Print Friendly and PDF ^