Europees Parlement stemt in met voorstel strafbaarstelling marktmisbruik

Het Europees Parlement heeft gisteren met grote meerderheid ingestemd met het strafbaar stellen van financiële fraude en marktmanipulatie. Op handelen met voorkennis gaat in de Europese Unie een maximumstraf staan van minimaal 4 jaar. Ook voor andere ernstige vormen van financiële fraude, zoals marktmanipulatie, gaat dit gelden. Uiteraard zijn de lidstaten vrij hogere maximumstraffen vast te stellen.

Op dit moment verschillen de straffen voor dergelijke praktijken tussen de EU-lidstaten te sterk. Zo is marktmanipulatie in sommige EU-landen niet strafbaar. En bijvoorbeeld in Estland komen fraudeurs nu nog weg met een maximale celstraf van één maand. Door de nieuwe wetgeving, waarover brede overeenstemming is in de Europese Unie, is dat verleden tijd. Lidstaten moeten voortaan een maximumstraf hanteren van minimaal vier jaar gevangenisstraf voor marktmanipulatie, waaronder sjoemelen met rentestanden zoals bij het LIBOR-schandaal, en handelen met voorkennis.

Het aannemen van wetgeving is een succes voor de sociaaldemocraten in het Europees Parlement. De lidstaten zagen aanvankelijk niets in de invulling van een strafmaat bij gevangenisstraffen met betrekking tot handel met voorkennis en marktmanipulatie. De lidstaten hebben vorig jaar toch ingezien dat een overgroot deel van de Europese bevolking het niet accepteert dat de medeveroorzakers van de financiële crisis weg kunnen komen met hun onverantwoordelijke gedrag. De nu door het Europees Parlement aangenomen wetgeving kan een bijdrage leveren aan een terugkeer in het vertrouwen in banken en in de financiële sector als geheel.

Europees Commissaris Michel Barnier (Interne Markt) spreekt over een ,,zerotolerancebeleid voor bedriegers in de financiële markten''. Hij verwelkomde dan ook de stemming van het EP.

De EU-lidstaten moeten nu nog hun formele instemming geven. Dan hebben ze 2 jaar de tijd om deze Europese regels om te zetten in nationale wetgeving. Voor veel landen betekent dit het aanpassen van de strafmaat.

Lees meer:

Print Friendly and PDF ^