Europees Parlement: Pulling the plug on cybercrime

De Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement heeft gisteren de door de Europese Commissie afgelopen februari voorgestelde Richtlijn Maatregelen om een hoog niveau van netwerk- en informatiebeveiliging in de Europese Unie te bereiken, goedgekeurd.

De voorgestelde richtlijn beoogt een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatiebeveiliging te waarborgen. Lidstaten worden verplicht hun paraatheid te verbeteren en beter met elkaar samen te werken. Exploitanten van kritieke infrastructuur, essentiële aanbieders van informatiemaatschappijdiensten en overheden krijgen de verplichting opgelegd adequate maatregelen te nemen om beveiligingsrisico's te beheren en ernstige incidenten aan de nationale bevoegde autoriteiten te rapporten.

Op 5 juni 2013 stuurde de commissie voor Immigratie en Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie gestuurd met vragen van de fracties van de VVD, CDA, PvdA, SP en D66 over de gezamenlijke mededeling cyberbeveiligingsstrategie en over het richtlijnvoorstel inzake netwerk- en informatiebeveiliging. De vragen hebben onder meer betrekking op de uitwisseling van (persoons)gegevens en de bescherming van de privacy. Diverse andere vragen gaan over de meldplicht bij (ernstige) beveiligingsincidenten, de omvang van deze meldplicht en autoriteit waarbij de meldingen moeten worden gedaan. Ook de hoogte van het beveiligingsniveau en de snelheid van het proces van cyberbeveiliging komen aan de orde. Op verzoek van de commissie zal het Nationaal Cyber Security Centrum op 2 juli 2013 een technische briefing verzorgen.

Print Friendly and PDF ^