Europees OM voor aanpak witwaspraktijken

Naar verwachting komt de Europese Commissie deze zomer met een voorstel voor een verordening inzake de oprichting van een “Europees OM”. Zodra die ontwerpverordening gepubliceerd is, zal het kabinet zich daarover een mening vormen en deze delen met de Kamer via het gebruikelijke kanaal van een BNC-fiche.

Dat antwoord Opstelten op vragen van Tweede Kamerlid Helder (PVV) naar aanleiding van een bericht in Trouw van 17 juni ‘Vorm een Europees OM voor aanpak witwaspraktijken’.

Zoals ook uit een eerdere brief (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011-2012, 32 317, nr. 80, p. 6 en 7) van de minister blijkt, is Nederland kritisch over de oprichting van een Europees OM. Ook bestaan er bij andere lidstaten twijfels over de noodzaak en wenselijkheid hiervan. Dit standpunt is door Opstelten bij verschillende gelegenheden bevestigd, als laatste bij het algemeen overleg met de Kamer op 5 juni 2013 ter voorbereiding van de JBZ-Raad op 6 en 7 juni jl. “Nederland zal zich actief blijven opstellen in deze discussie”, alsdus de minister.

Print Friendly and PDF ^