Europa en slachtoffers van delicten

Een beschrijving van alle relevante Europese rechtskaders inzake slachtofferzorg; het EVRM/EHRM en regelgeving in het kader van de Raad van Europa. Voorts: Kaderbesluiten, nieuwe richtlijnen en de jurisprudentie van het Hof van Justitie.  

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF