Essay: Bestuurdersaansprakelijkheid en de bevoegdheden van de AFM

Door drs. S. Lorello, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit essay behandelt de vraag of de bevoegdheid van de AFM om bestuurders van financiële instellingen te beboeten leidt tot een toename in de civiele aansprakelijkheidsprocedures jegens hen. Hierbij wordt in het bijzonder de invloed van D&O-verzekeringen (Directors & Officers Liability) in ogenschouw genomen.

Conclusie is dat de bevoegdheid van de AFM om bestuurders (strenger) te beboeten niet heeft geleid tot het opleggen van meer boetes. In tegendeel, het aantal opgelegde boetes is gedaald. Tegelijkertijd is er een tendens van beboeting naar ‘naming and shaming’. Dit is volgens Lorello te verklaren door de toenemende populariteit van de D&O-verzekering, die er voor zorgt dat bestuurders in de meeste gevallen niet opdraaien voor de financiële schade van hun handelen, maar wel kunnen worden getroffen door aantasting van hun reputatie.

Klik hier om het volledige essay te lezen.

 

Print Friendly and PDF ^