Electrabel Nederland betaalt 3 miljoen aan Openbaar Ministerie

Het Openbaar ministerie is met GDF Suez Energie Nederland N.V. - voorheen Electrabel Nederland N.V. (Electrabel NL) -  een transactie overeengekomen van een betaling aan het OM van drie miljoen euro.

Dit bedrag wordt betaald vanwege betalingen van in totaal één miljoen euro door Electrabel NL aan een vennootschap van de toenmalige algemeen directeur van Rendo Holding B.V. in 2006 en 2007 . De betalingen hielden verband met de overname van de energieleveringspoot van Rendo (Rendo Energielevering B.V.) door Electrabel NL in 2006. Deze betalingen waren met een valse factuurstroom aan Electrabel NL afgedekt. Rendo was destijds eigendom van negen Noord Oost-Nederlandse gemeenten. Met de overname betrad Electrabel NL de Nederlandse markt van energielevering aan particulieren en kleine bedrijven.

Het OM beschouwt deze transactie als een passende afdoening van de zaak. Eind 2010 heeft de Belastingdienst in het kader van een reguliere belastingcontrole bij Electrabel NL om informatie verzocht over een uitgaande betaling in december 2006. Electrabel NL heeft begin 2011 het initiatief genomen om de uit intern onderzoek verkregen gegevens over te dragen aan de Belastingdienst en aan het OM en heeft daarbij zelf melding gemaakt van mogelijke integriteitsschendingen en/of mogelijke strafbare feiten. Vervolgens heeft de onderneming medewerking verleend aan het verdere onderzoek door de Belastingdienst en aan het in 2012 opgestarte strafrechtelijke onderzoek door de FIOD en het OM. Ook heeft deze transactie tot gevolg dat het voordeel dat door Electrabel NL zou zijn genoten wordt ontnomen.

Het compliancebeleid van Electrabel NL lijkt te zijn omzeild en genegeerd door haar toenmalige bestuurder. Inmiddels zijn het bestuur en de raad van commissarissen van de onderneming anders samengesteld. Ook is Electrabel NL nu onderdeel van een ander concern dan destijds. Het compliancebeleid is verder aangescherpt om de integriteit van de organisatie te waarborgen.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^