Eis: gevangenisstraf voor stelselmatige zorgfraude

Het Functioneel Parket heeft vandaag voor de rechtbank in Almelo een gevangenisstraf van drie jaar- waarvan één jaar voorwaardelijk- geëist tegen een 50-jarige vrouw uit Hengelo voor stelselmatige fraude met zorggelden. In totaal zou er voor ruim 2.000.000 euro gefraudeerd zijn. De verdachte gaf sinds 2009 leiding aan het zorgbureau SPV. Dat bureau bood huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, verpleging en individuele en groepsbegeleiding aan in de omgeving van Almelo, Hengelo en Enschede. Het bureau had nevenvestigingen in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De cliënten werden door personeel van het zorgbureau geworven middels advertenties en via mond tot mond reclame.

Handtekeningen patiënten vervalst

Uit onderzoek door de Dienst Opsporing van de Inspectie SZW blijkt dat het zorgbureau tussen 2009 en 2011 stelselmatig meer zorguren en ook andere zorg declareerde dan werd geleverd aan cliënten. Er werd dubbel gedeclareerd en ook werd zonder CIZ indicatie gedeclareerd. Het zorgbureau heeft volgens het OM een valse administratie bijgehouden. Zorgdeclaraties en verantwoordingsstaten zouden zijn vervalst om meer gelden uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan te vragen.

Zorgfraude kan het stelsel ondermijnen

De officier van justitie noemde de fraude op zitting ernstig: “De gedupeerde is hier niet alleen de overheid en/of de zorgkantoren, maar ook en met name de patiënten die toch al in een kwetsbare positie zitten.” De onderzochte patiënten hadden allen persoonlijke verzorging nodig, dat wil zeggen: onder andere hulp bij het aankleden en douchen. Ze hadden daarvoor ook een indicatie. Zij ontvingen vaak alleen huishoudelijke hulp, zo blijkt uit onderzoek. Onder de groep patiënten van SPV zaten relatief veel personen met psychische klachten en veel allochtonen, die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn en daardoor niets begrepen van het Nederlandse zorgstelsel en dus afhankelijk waren van wat SPV voor ze regelde of niet: “Het vertrouwen van deze patiënten van SPV is ernstig geschaad. Verder telt mee dat gaat om stelselmatige fraude van jaren 2009 -2011 met veel slachtoffers” zei de officier op zitting.

Na 2011 ging de 50-jarige vrouw volgens het OM door met de fraude, maar dan voor een ander zorgkantoor, met de naam Care4All. Om dat te verhullen zette ze het bedrijf op naam van stromannen. “ Zorgfraude ondermijnt ons zorgstelsel “ zei de officier van justitie op zitting. Ze vindt een onvoorwaardelijke gevangenis van twee jaar op de plaats. Om ervoor te zorgen dat de verdachte niet weer doorgaat, eiste de officier aanvullend nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar. De zitting is door derechtbank geschorst en gaat morgen verder.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^