Eis: 200.000 euro boete en werkstraf voor dodelijk ongeval bij mestgroothandel

Het Openbaar Ministerie heeft op 25 oktober in de rechtbank in Breda een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen de directeur van een mestgroothandel. Bij het bedrijf in Waalwijk werden in september 2014 een werknemer en een servicemonteur gedood door een omvallende muur van betonblokken van 1500 kilo per stuk. Tegen de groothandel eiste het OM 200.000 euro boete.

Het OM verwijt de verdachten dood door schuld, het overtreden van de milieuregels en slecht werkgeverschap: “door de manier waarop er gewerkt werd hadden ze moeten weten dat iemand schade kon oplopen. Dat risico hebben ze welbewust aanvaard en daarmee hebben ze de eventuele gevolgen op de koop toe genomen.” Uit onderzoek door de Inspectie SZW blijkt, dat bij het bedrijf de bedrijfsvoering zo was ingericht dat het niet veilig was om daar te werken. Er werden toch werkzaamheden uitgevoerd. Het aanwezige personeel werd niet of onvoldoende geïnformeerd over de gevaren van opslag van kunstmest. Ze waren ook onvoldoende op de hoogte van de beschermende maatregelen die waren getroffen om de gevaren zoveel mogelijk te beperken. In de loods waar verschillende soorten kunstmest werden opgeslagen was een afscheidingsmuur gebouwd. De muur bestond uit gestapelde losse betonblokken van 1500 kilo per stuk, tot wel zeven meter hoog. De blokken waren vermoedelijk geërodeerd. De werknemer had op de dag van het ongeval mogelijk de muur geraakt bij werkzaamheden met de graafmachine. In de vakken naast de muur werd stelselmatig veel meer kunstmest opgeslagen dan was toegestaan. Hierdoor stond er vermoedelijk te veel druk op de muur, waardoor die waarschijnlijk is bezweken. De betonblokken kwamen bovenop de werknemer en een servicemonteur terecht. Ze stonden daar omdat een graafmachine naast de muur gerepareerd moest worden. Als gevolg van het omvallen van de muur hebben de beide slachtoffers zeer ernstig letsel opgelopen, waaraan zij zijn overleden.

Veilige werkomgeving

Het OM rekent het incident het bedrijf en de directeur aan: “Door zo te handelen hebben de verdachten bewust de aanmerkelijke kans aanvaard, dat er niet conform de wet en de daaruit voortvloeiende verplichtingen gehandeld werd” zei de officier op zitting. Eigenlijk kan volgens het OM gesteld worden dat ‘hoewel de groothandel en de directeur niemand in het bijzonder schade wilden toebrengen, ze door de manier waarop er gewerkt werd hadden kunnen weten dat iemand schade kon oplopen’. De officier van justitie: “Kijkend naar de gebeurtenissen had een dergelijk ongeval zich ook al eerder kunnen voordoen. Er deugde niet zo veel aan de mestopslag. Als werkgever heb je de verplichting om zorg te dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving. Daarin zijn ze niet geslaagd.” De officier eiste tegen de groothandel 200.000 euro boete. Tegen de directeur eiste ze een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden: “De directeur heeft niet ingegrepen, terwijl hij daartoe wel bevoegd was. Gezien zijn functie binnen het bedrijf had hij dat wel moeten doen” zei de officier. Dat rekent ze hem aan. Daarnaast verzocht het OM de rechtbank om een schadevergoedingsmaatregel op te leggen voor de slachtoffers.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Bron: OM

 

 

Print Friendly and PDF ^