Eis: 200.000 boete en gevangenisstraffen voor import verboden gewasbeschermingsmiddelen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 23 maart voor de rechtbank in Breda gevangenisstraffen van een jaar – waarvan een half jaar voorwaardelijk- geëist tegen een 46-jarige man uit de gemeente Oosterhout en een 43-jarige man uit de gemeente Monster voor het importeren van meer dan 20.000 kilo in Nederland verboden gewasbeschermingsmiddelen en het vervalsen van etiketten en facturen. Tegen een groothandel uit de gemeente Oosterhout eiste de officier van justitie 200.000 euro boete. Daarnaast heeft het OM op zitting een ontneming van circa 1.000.000 euro aangekondigd. De groothandel in de gemeente Oosterhout heeft – zo blijkt uit onderzoek door de NVWA- in totaal circa 20.500 kilo bitoxybacillin (in de volksmond BN3) en lepidocide afgezet bij rozenkwekers. Beide middelen worden gebruikt voor de bestrijding van spint bij rozen. De middelen zijn niet in Nederland toegelaten. De middelen zouden via Rusland zijn geïmporteerd en door de groothandel zijn omgekat naar ‘bladglans’ dan wel ‘bladvoeding’. Ook de bijbehorende facturen zouden zijn vervalst.

Er mogen in Nederland alleen officieel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen worden verkocht en gebruikt. En dat is niet voor niets, waarschuwde de officier van justitie op zitting: “Het gebruik van niet-toegestane middelen kan een gevaar opleveren voor mens, dier en milieu. Gewasbeschermingsmiddelen bevatten gevaarlijke stoffen. Wanneer schadelijke stoffen aan planten en gewassen verkeerd worden toegediend, kunnen mensen door inademing of contact met de huid schadelijke stoffen binnen krijgen. Of de stoffen kunnen via dieren of grondwater in onze voedselketen terecht komen. De stoffen zijn vaak niet als gevaarlijke illegale stoffen herkenbaar met alle gevaren van dien.” De verkoopprijs in Nederland van illegale gewasbeschermingsmiddelen ligt vele malen hoger dan de inkoopprijs in landen ver weg. Verder is de toelatingsprocedure om een middel op de markt te mogen brengen een tijdrovende en dure aangelegenheid. De handel in illegale middelen zorgt voor concurrentievervalsing. De officier laakte op zitting de houding van verdachten: “Snel veel geld verdienen is belangrijker dan rekening houden met de gevolgen op de middel en lange termijn voor de leefomgeving van mens en dier. Zoals zo vaak worden de gevolgen afgewenteld op de samenleving.” Mede daarom vindt de officier van justitie een gevangenisstraf van een jaar – waarvan een half jaar voorwaardelijk- passend voor de mannen die leiding hebben gegeven aan de strafbare gedragingen. Tegen de groothandel eiste de officier 200.000 euro boete.

Het OM wil ook dat de verdachten het wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetalen aan de staat. Op zitting werd een ontnemingsvordering van 988.865 euro aangekondigd voor de groothandel en de 46-jarige eigenaar. De 43-jarige man uit de gemeente Monster hoorde een ontneming van 169.775 euro aankondigen. Tegen drie rozenkwekers die meer dan 1000 kilo van de verboden middelen afnamen, eiste de officier een boete van 2500 euro.

Bron: OM

 

Print Friendly and PDF ^