Eerste oordeel over medeplegersboete: geen beste beurt

Rechtbank Gelderland heeft – voor zo ver bekend – als eerste rechter in Nederland een oordeel gegeven over een fiscale vergrijpboete die aan een medepleger – in dit geval een notaris – was opgelegd. De uitspraak is op 24 april 2017 in het openbaar uitgesproken. Aan de notaris werd als medepleger een boete opgelegd wegens het opzettelijk niet voldoen van overdrachtsbelasting. Het is opvallend te zien hoe de rechtbank de zaak onder het bereik van art. 5:1 Awb brengt. De rechtbank overweegt dat het verlenen van teruggaaf van overdrachtsbelasting als beboetbaar feit moet worden aangemerkt. Wat verder opvalt is dat de rechtbank voor het medeplegen van de notaris alleen beoordeelt of sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de notaris en diens klant. Voor medeplegen dient immers ook te worden vastgesteld dat de medepleger opzet had op het vergrijp, én op de deelnemingshandeling. Het één noch het ander wordt door de rechtbank vastgesteld.


Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^