Eerste nota van wijziging fraudeaanpak

De in deze nota van wijziging opgenomen wijziging, het vervangen van de term “financiële instelling” door: financiële onderneming, van het op grond van het voorstel van wet per 1 januari 2014 in te voeren artikel 7b van de Invorderingswet 1990 betreft een technisch verbetering waarmee een in dat artikel gebruikte term in overeenstemming wordt gebracht met de aanduiding in de Wet op het financieel toezicht waarnaar wordt verwezen. Er is geen inhoudelijke wijziging beoogd.

Print Friendly and PDF ^