Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel introductie conservatoir beslag op vermogen van verdachte ten behoeve van slachtoffer

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 25 juni 2013 als hamer- stuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de uitvoeringwet Internationaal Strafhof de mogelijkheid toe van conservatoir beslag, door de Staat, op het vermogen van de verdachte ten behoeve van het slachtoffer. Hiermee wil de regering zorgen dat door het slachtoffer geleden schade door de verdachte / veroordeelde wordt vergoed.

Met dit voorstel kan een conservatoir beslag worden gelegd op het vermogen van de verdachte van een misdrijf, onrechtmatige daad, waarvoor een geldboete van de vierde categorie (€ 5000,-) of hoger kan worden opgelegd. De staat keert het ontvangen bedrag uit aan het slachtoffer. Door tijdens het opsporingsonderzoek beslag te leggen kan worden voorkomen dat de verdachte zijn vermogen verstopt voordat hij wordt veroordeeld tot een schadevergoeding.

Print Friendly and PDF ^