Eerste dag van de Rechtspraak van start

De Raad voor de rechtspraak organiseert vandaag de eerste Dag van de Rechtspraak. Erik van den Emster, de voorzitter van de Raad: “Rechtspraak is niet alleen een van de pijlers van onze democratische rechtstaat, maar maakt ook deel uit van het dagelijks leven van iedere individuele burger - jong én oud. Iedereen kan te maken krijgen met de rechter. Met de Dag van de Rechtspraak willen we het besef vergroten dat rechtspraak belangrijk is en ideeën uitwisselen met de samenleving.”

In het ochtendprogramma wordt ingegaan op het gebruik van social media binnen de rechtspraak. Prof. Dr. Henri Beunders geeft een inleiding over het nut en noodzaak van social media binnen de rechtspraak. Vervolgens debatteren we met de aanwezigen aan de hand van een aantal stellingen.

Paul Frissen gaat in het middagprogramma de jaarlijkse Rechtspraaklezing houden. Hij gaat in op de reputatie van Rechtspraak. Hij heeft een onderzoek verricht onder opiniemakers over onze reputatie. De resultaten van het onderzoek worden die middag bekend gemaakt. Volgens Frissen is het goed gesteld met de reputatie onder de opinion leaders van Nederland.

In het avondprogramma komen Rechtspraakverhalen tot leven in Museum de Gevangenpoort. Een scala aan verhalenvertellers zullen in de kamers van het museum een verhaal vertellen.

Wil jij er ook bij het avondprogramma aanwezig zijn? Meld je dan hier aan. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Print Friendly and PDF ^