'Een serieuze notaris verstrikt in het Klimop-net'

Naar aanleiding van een recente uitspraak van het Hof Amsterdam gaat de auteur in deze bijdrage in op de delicten valsheid in geschrift door een notaris en het onterecht achterwege laten van een melding voor ongebruikelijke transacties. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^