Een overzichtelijk beklag tegen inbeslagneming van voorwerpen

De standaarduitspraak over de klaagschriftprocedure van artikel 552a Sv is naar aard en opzet bescheiden. Deze ziet alleen op beklag tegen de inbeslagneming van voorwerpen, waarbinnen slechts enkele knelpunten worden behandeld. Meer punten hadden in dat verband besproken kunnen worden. In het wetgevingsprogramma Modernisering Wetboek van Strafvordering wordt met de uitspraak ingestemd, maar zij speelt hierin vooralsnog slechts een bescheiden rol. Codificatie van bijvoorbeeld de toetsingsmaatstaven blijft bewust achterwege. De vraag is of daarin verandering zou moeten komen.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^