Een historische beschouwing op de Nederlandse bewijsstandaard in strafzaken, vergeleken met de Engelse beyond-a-reasonable-doubtstandaard

Deze bijdrage toont aan de hand van een historische beschouwing van de beide bewijsstandaarden dat er geen groot verschil bestaat tussen de Engelse beyond-a-reasonable-doubtstandaard en de Nederlandse standaard van de rechterlijke overtuiging. De belangrijke overeenkomsten tussen beide bewijsstandaarden worden beschreven.

Lees verder:Print Friendly and PDF ^