ECER-seminar arresten Akerberg en Melloni | 7 maart 2013 van 10.00 tot 12.00 uur

Geldt het EU-Handvest van de grondrechten alleen als de lidstaten het EU-recht implementeren? Of geldt het EU-handvest ook als een nationale regeling binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt? Geeft het EU-Handvest ruimte aan de lidstaten om op grond van hogere nationale grondrechtenbescherming afbreuk te doen aan dwingend EU-recht?

Op deze principiële vragen heeft het EU-Hof op 26 februari jl. een antwoord gegeven. In het arrest Akerberg heeft het EU-Hof bepaald dat het EU-Handvest geldt in alle gevallen waarin een nationale regeling binnen de werkingssfeer van het EU-recht valt. In het arrest Melloni heeft het EU-Hof geoordeeld dat de lidstaten geen extra eisen mogen stellen aan een Europees aanhoudingsbevel op basis van hogere nationale grondrechtenbescherming. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze arresten.

Het ECER organiseert een actualiteitenseminar over de betekenis en implicaties van deze arresten voor de Haagse wetgevings-, bestuurs- en rechtspraktijk.

Het seminar vindt plaats op donderdagochtend 7 maart 2013, van 10.00 tot 12.00 uur, in zaal 0C33 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

U kunt zich nu al aanmelden voor het seminar door een e-mail te sturen naar djz-ecer@minbuza.nl. Het seminar staat open voor medewerkers van de departementen, rechterlijke macht en wetenschap. Deelnemers vanuit de Haagse departementen hebben voorrang.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^